Posted in აქეთური იქეთური, საზოგადოება

ონლაინ სწავლების სახელმძღვანელო სკოლებისათვის

ეს სახელმძღვანელო დამუშავებულია www.futurelab.ge-ს მიერ და გათვალისწინებულია სკოლებისთვის, თუმცა მოცემული რესურსები ასევე შეიძლება გამოგადგეთ პროფესიული სასწავლო კურსების, საუნივერსიტეტო კურსების დისტანციურ/ონლაინ რეჟიმზე გადასაყვანად.

სარჩევი:

  • შესავალი
  • მოსამზადებელი სამუშაოები სკოლის მხრიდან
  • ტექნიკური პარამეტრები
  • გამოსაყენებელი პლატფორმები
  • გაკვეთილის დაგეგმვა
  • მასწავლებელთა ქმედებები
  • მოსწავლეთა ქმედებები

1. შესავალი

როგორც მოსწავლემ ასევე მასწავლებელმა შესაძლებელია განახორციელონ სასწავლო პროცესი სახლიდან გაუსვლელად. პროცესში შესაძლებელია მაქსიმალური შედეგის მიღწევა სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლის ცოდნის ეფექტურად კონსტრუირებას, წინარე და არსებული ცოდნის შემოწმებას, ეფექტურ კომუნიკაციას. 

ონლაინ სწავლების განსახორციელებლად სიმარტივის და სანდოობის მხრიდან შემოგთავაზებთ რამოდენიმე მექანიზმის გამოყენებას. 

A. კლასის მართვისთვის: Google Classrooms-ს (კლასის მართვა, საგნების მიხედვით ოთახების შექმნა, საგნების მიხედვით ონლაინ ოთახში ბავშვის მოწვევა, დავალებების მიცემა, გამოკითხვების ფორმის შექმნა და ბავშვებისთვის შეთავაზება,  სხვადასხვა ციფრული თუ ვიდეოფაილის გაზიარება, ოპერატიული კომუნიკაცია მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის და ა.შ.

B. ვიზუალური/აუდიო კომუნიკაციისთვის: ZOOM (100 მოსწავლისთვის ერთდროული მაუწყებლობა, მოსწავლეებისათვის კამერის/მიკროფონის ჩართვა გამორთვა, კომპიუტერის ეკრანის გაზიარება პრეზენტაციის ან სხვა ნებისმიერი მულტიმედია ან ტექსტური ფაილის ჩვენებისთვის, მოსწავლის მხრიდან ხელის აწევა კითხვის დასმისთვის, მიმდინარე გაკვეთილის ჩაწერის ფუნქცია).

C. დამატებითი რესურსები, სწავლის პროცესის ეფექტურობის გაზრდისთვის: Kahoot, Quizizz, Khanacademy, Youtube

2. მოსამზადებელი სამუშაოები სკოლის მხრიდან

A. მასწავლებლებმა შესაძლებელია სასწავლო პროცესი განახორციელონ სახლიდან გაუსვლელად. 

B. პროცესის უზრუნველსაყოფად მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს პერსონალური ან პორტატიული კომპიუტერი, ვებ კამერით, მიკროფონით და აუდიო სისტემით (ყურსასმენები ან აუდიო დინამიკები).

C. ინტერნეტში შეერთება არანაკლებ 2მბ/წ.

D. მასწავლებელს და მოსწავლეს უნდა ჰქონდეთ/გახსნას www.gmail.com – ის ელექტრონული ფოსტის ანგარიში – აღნიშნული ინფორმაცია სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან უნდა გადამოწმდეს. 

E. დაწყებითი კლასების მოსწავლეებმა, შეიძლება/უნდა გამოიყენონ მშობლის მიერ შექმნილი www.gmail.com – ის ელექტრონული ფოსტა. 

F. ადმინისტრაციის მიერ უნდა შეგროვდეს ყველა ბავშვის www.gmail.com – ზე გახსნილი ელექტრონული მეილის მისამართი, ერთიან სტრუქტურირებულ ფაილში (დონე, კლასი, სახელი – გვარი, მეილი, საკონტაქტო ტელეფონი)

G. მასწავლებელმა წინასწარ უნდა განახორციელოს Google Classrooms-ში  http://classroom.google.com საკუთარი კლასის შექმნა. 

H. Google Classrooms-ში http://classroom.google.com  კლასის შექმნის შემდეგ, მასწავლებელმა უნდა დააკოპიროს კლასის კოდი და ჩასვას ერთიან ფაილში, რომელსაც ბავშვები გამოიყენებენ კონკურეტული საგნის მიხედვით კლასის მოსაძებნად. ამ საერთო ფაილს აკეთებს ადმინისტრაცია.   

I. სკოლის ადმინისტრაციამ უნდა შეკრიბოს ყველა მასწავლებლის მიერ შექმნილი Google Classrooms-ის კოდი ერთიან გაზიარებულ ფაილში (Google Docs-ში). 

J. აღნიშნული ფაილი ადმინისტრაციამ, შესაბამისი ინსტრუქციით უნდა გაუგზავნოს ბავშვს/ბავშვის მშობელს. 

K. ცხრილის ფორმის ფაილში იქნება მითითებული კლასი, საგანი, მასწავლებლის სახელი გვარი, ონლაინ კლასის Google Classrooms-ის კოდი. 

L. მასწავლებლებმა ასევე უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სისტემა www.zoom.us-ზე ვიდეოკონფერენციის განსახორციელებლად.  

M. საჭიროების ან დაინტერესების შემთხვევაში Kahoot.com, Quizziz.com-ზეც

3. ქმედებები მასწავლებლის მხრიდან ონლაინ გაკვეთილის ჩასატარებლად

A. მასწავლებელი წინასწარ ემზადება გაკვეთილისთვის, ჩვეულ რეჟიმში (ამზადებს კლასში წარმოსადგენ პრეზენტაციას, ეძებს ვიდეო ფაილებს, რომლებსაც უჩვენებს ბავშვებს. აკეთებს ქუიზს, ემზადება თხრობითი მასალის მოსაყოლად

B. გაკვეთილის დაწყებამდე 10-15 წუთით ან სრულიად წინა დღეს შედის ZOOM-ზე და ქმნის ვიდეო სესიას, უთითებს დაწყების დროს, ცხრილის მიხედვით.

C. ასევე წინა დღეს შედის  http://classroom.google.com -ზე და ერთჯერადად ქმნის საკუთარი საგნის მიხედვით სასწავლო ოთახს – Create class.  

D. გაკვეთილის დაწყებამდე მასწავლებელი კომპიუტერში ხსნის Google Classrooms-ს (http://classroom.google.com ) და ZOOM (www.zoom.us) -ს, გაკვეთილის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე. 

E. ამოწმებს, მუშაობს თუ არა ყველა სისტემა გამართულად. 

F. გასათვალისწინებელია ფაქტორი, რომ ZOOM-ის  უფასო ვერსიაში ჯგუფური (მაქ.100 მონაწილესთან) ვიდეო/აუდიო სესიის ჩატარება მხოლოდ 40 წუთის განმავლობაშია შესაძლებელი. 

G. სესიის ფანჯრის გახსნის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს – მომხმარებლების მოწვევა – Invite

H. ფანჯარაში გამოჩნდება ლინკი, რომელიც დააკოპირეთ და განათავსეთ Google Classrooms-ის,  Stream გვერდზე.  

I. მიესალმეთ ბავშვებს Stream გვერდზე ტექსტურად, დაწერეთ თუ რას გააკეთებთ დღეს გაკვეთილის განმავლობაში, ასევე დაურთეთ ლინკი ვიდეო/აუდიო რეჟიმში გადასასვლელად ZOOM-ის გამოყენებით.

J. გადადით ZOOM-ში და შეამოწმეთ თუ შემოვიდა ყველა მოსწავლე სისტემაში. 

K. სისტემაში შესასვლელად ბავშვს მხოლოდ ლინკზე დაჭერა სჭირდება.

L. ბავშვების შემოსვლის შემდეგ ვიდეომაუწყებლობის გაუარესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გამორთოთ ვიდეო კავშირი ბავშვების მხრიდან და მხოლოდ თქვენ ჩანდეთ, ასევე კომენტარების და ხმაურის შემთხვევაში გამოურთოთ მიკროფონები და ჩართოთ საჭიროების შემთხვევაში. 

M. ZOOM-ის მეშვეობით ჩართეთ თქვენი კომპიუტერის ეკრანის გაზიარების ფუნქცია. 

N. შეარჩიეთ პრეზენტაცია ან ფაილი, რომელიც გინდათ, რომ ბავშვებს აჩვენოთ და პირდაპირ ZOOM-ის ეკრანიდან ჩართეთ, გამოსახულება ავტომატურად გამოჩნდება ყველა ბავშვის ეკრანზე. 

O. თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ სალექციო პროცესი და გაკვეთილის განმავლობაში განახორციელოთ სხვა და სხვა ქმედებები, რომელიც გჭირდებათ რეფლექსიისთვის, ჩაატაროთ ტესტი. 

P. შესაძლებელია გაკვეთილი ჩაატაროთ შეტრიალებული საკლასო ოთახის პრინციპით და უკვე მოხდეს წინასწარ Google Classrooms-ის მეშვეობით გაზიარებული მასალის გაცნობა და დისკუსია. 

4. ქმედებები მოსწავლის მხრიდან 

A. ბავშვს შეუძლია შევიდეს სისტემაში, როგორ კომპიუტერის ასევე მობილური ტელეფონის მეშვეობით. 

B. სახლში უნდა ჰქონდეს ინტერნეტ შეერთება არანაკლებ 2მბ/წ სიჩქარის.

C. სასურველია, გაკვეთილების დროს არ იყოს სხვა სისტემების მხრიდან ინტერნეტ არხზე დატვირთვა. 

D. მოსწავლე სასურველია, იმყოფებოდეს კომფორტულ და კონცენტრირებულ გარემოში.

E. მოსწავლე ან მშობელი ამოწმებს მუშაობს თუ არა დინამიკები კომპიუტერში აუდიო ფაილის გახსნით, თუ გააჩნია მიკროფონი ამოწმებს მიკროფონს ( თუ მოსწავლეს არ გააჩნია დინამიკები, ის უკუკავშირს განახორციელებს ტექსტური ჩატით)

F. გაკვეთილის დაწყებამდე 5-10 წუთით ადრე მოსწავლე/მოსწავლის მშობელი შედის, www.gmail.com – ზე, პოულობს სკოლის მიერ გამოგზავნილ გაკვეთილების ცხრილს და კონკრეტული საგნის კოდს ნახულობს. 

G. შედის http://classroom.google.com -ზე, მარჯვენა კუთხეში აჭერს + ნიშანს, და ირჩევს Join Class.

H. შეჰყავს სასწავლო ცხრილის მიერ განსაზღვრული საგნის კოდი.  

I. Google Classrooms-ში, Sream-ზე ნახულობს მასწავლებლის დავალებას  და ხსნის ZOOM-ის ლინკს, რომელიც მითითებულია მასწავლებლის მიერ. 

J. უსმენს გაკვეთილს, ასრულებს მასწავლებლის დავალებებს.

Posted in კინემატოგრაფია, კულტურა

ენდრიუ ვიალის მასტერკლასი

ყოველწლიურად ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში თემატური მასტერკლასები და ვორქშოფებიც ტარდება. მასტერკლასებს და ვორქშოფებს როგორც წესი ატარებენ ის რეჟისორები, მსახიობები და პროდიუსერები, რომლებიც ბიაფს სხვადასხვა სტატუსით ესწრებიან.  ერთ-ერთი ასეთია ფილმმეიქერი და მსახიობი ენდრიუ ვიალი , წლევანდელი ჟიურის წევრი.

უნდა ვაღიარო რომ მისი ე.წ. ფილმებით ვერ მოვიხიბლე, თუმცა ვორქშოფი საინტერესო იყო იმით რომ სრულიად ექსპრომტად, სხვადასხვა პროფესიის და გამოცდილების დამსწრეებმა მინი სცენები გაითამაშეს, სპონტანური დიალოგებით და მიმართულებით, რაც იქვე გადავიღეთ კიდეც.

ვორქშოფის ძირითადი ფოკუსი იყო ვიდეოს/მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება ნებისმიერი, თქვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი საშუალებით, დაწყებული კომპიუტერის ვებკამერით, მობილური კამერით, ე.წ. სასაპნეებით, დამთავრებული პროფესიონალური კინოკამერებით.

 

ფოტოები და სკეტჩის ვიდეო მასტერკლასიდან 

 

 

20140916-20140916-DSC_5001

 

20140916-20140916-DSC_4963

 

20140916-20140916-DSC_4981